Σεμινάρια Τραπεζικής Λογιστικής

Το σεμινάριο Τραπεζικής Λογιστικής απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών Leasing και factoring και γενικά όλων των εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των τραπεζικών εργασιών καθώς και μία έγκυρη γνώση του λογιστικού τρόπου αντιμετώπισής τους. Επίσης σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, μεταπτυχιακούς φοιτητές κτλ.

Σεμινάριο Τραπεζικής Λογιστικής

Διάρκεια: 20 ώρες
Κόστος: € 200

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

hellas network seminaria trapeziki logistiki inside

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

•    Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
•    Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Τραπεζική Λογιστική (20 ώρες):

•    Εισαγωγή στα Διεθνή λογιστικά πρότυπα
•    Το κλαδικό σχέδιο των τραπεζών
•    Οι μεταβατικοί λογαριασμοί
•    Λογιστική συναλλάγματος
•    Τα χρηματοοικονιμικά μέσα
•    Χορηγήσεις
•    Leasing και Leaseback
•    Factoring
•    Ομόλογα
•    Καταθέσεις - repos, ομολογιακά δάνεια
•    Λοιποί σημαντικοί λογαριασμοί ισολογισμού χρηματοοικονομικής φύσεως
•    Οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων
•    Οι λογαριασμοί τάξεως
•    Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...