hellaslogo final  

Μεγάλη προσφορά! Έκπτωση 20% στα αναγραφόμενα δίδακτρα, για τα θερινά τμήματα!

Σεμινάρια Web Development

Τα σεμινάρια Web Development απευθύνονται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής, με γνώση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Μπαίνοντας σε βαθιά γνώση των PHP, MySQL, HTML, CSS,BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, JQUERY-UI, JSON, XML, AJAX,έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε οποιαδήποτε εφαρμογή για ένα site, να το προσαρμόζετε απόλυτα στις ανάγκες σας, να το τροποποιείτε και να εμφανίζετε Websites μοναδικά σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Ανακαλύψτε την καινοτόμο διδακτική μέθοδο, με την αξιοποίηση του chatGPT, όπου η εκμάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική από ποτέ!

Σεμινάριο Web Development για εκμάθηση των PHP, MySQL, HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, JQUERY-UI, JSON, XML, AJAX

Προγραμματισμός και Δημιουργία Εφαρμογών στο Internet.

Όσοι ολοκληρώνουν αυτό το σεμινάριο έχουν στην κυριολεξία την αγορά εργασίας στα χέρια τους!

Διάρκεια: 50 ώρες
Κόστος: € 495

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

php mysql html css 02

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Τί θα διδαχθείτε:

HTML - HTML5 (6 ώρες)
Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων.

CSS - CSS3 (6 ώρες)
Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης.

BOOTSTRAP (3 ώρες)
Το Bootstrap είναι μια βιβλιοθήκη αρχείων, αποτελείτε κυρίως από αρχεία css και JavaScript, τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε Responsive sites (να εμφανίζετε το site σωστά τόσο στην οθόνη ενός υπολογιστή όσο και στην οθόνη ενός tablet και κινητού)

JAVASCRIPT (6 ώρες)
Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που εκτελείται και παράγεται το αποτέλεσμα στον browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari και Opera) του επισκέπτη.

JQUERY-UI (3 ώρες)
Η jQuery είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript σχεδιασμένη να απλοποιήσει την υλοποίηση σεναρίων (scripting) στη πλευρά του επισκέπτη (client-side)

PHP (10 ώρες)
Η php είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που εκτελείται στον server, μπορεί να συνδεθεί με μία βάση δεδομένων (MySQL), μπορεί επίσης να παράγει κώδικα HTML

MySQL (10 ώρες)
Η MySQL είναι δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσελίδες. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδεδομένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter.

XML, JSON (3 ώρες)
Με την XML και JSON επισημάνουμε δεδομένα

AJAX (3 ώρες)
Ajax είναι μία τεχνολογία που χρησιμοποιεί και τη γλώσσα javascript, η οποία χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες και επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του server και του client. Η AJAX επιτρέπει την ανανέωση ενός μέρους μίας ιστοσελίδας, χωρίς αυτή να χρειαστεί να γίνει reload.Όλες οι μεγάλες εταιρίες mail (Gmail, Hotmail, Yahoo) χρησιμοποιούν την τεχνική AJAXπ.χ. όταν επιλέγουμε να δούμε τα "εισερχόμενα ή τα εξερχόμενα" δεν ανανεώνεται ολόκληρη η σελίδα αλλά μέρος αυτής, φέρνοντάς μας τα αντίστοιχα mail.

Εκμάθηση και χρήση γλωσσικών μοντέλων chatGPT

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ:

PHP (10 ώρες)

 • Εισαγωγή στην PHP
 • Μεταβλητές – Τύποι δεδομένων
 • PHP & “echo”
 • POST & GET
 • Functions – Συναρτήσεις
 • Include – Require – Require_once
 • Διαχείριση αρχείων
 • Τρόποι για να περάσουμε μεταβλητές μεταξύ σελίδων (web pages)
 • Πρόσβαση σε μια MySQL Βάση Δεδομένων από το Web Χρησιμοποιώντας την PHP
 • Έλεγχος Ταυτότητας με την PHP και την MySQL
 • Δημιουργία Φόρμας Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
 • Γενικά παραδείγματα στην PHP

MySQL (10 ώρες)

 • Εισαγωγή στην MySQL
 • PhpMyAdmin
 • Εισαγωγή στους πίνακες + Παραδείγματα
 • Τύποι δεδομένων
 • Κλειδιά και MySQL
 • Σχόλια στη MySQL
 • Χαρακτηριστικά INSERT() + Παραδείγματα
 • Εντολή SELECT + Συνθήκες για φιλτράρισμα
 • Τελεστές
 • Ταξινόμηση
 • Ομαδοποιήσεις
 • Κανονικές εκφράσεις στη MySQL
 • Σύμβολα εκφράσεων (Regex)
 • Ενώσεις (UNION)
 • JOINS (LEFT,RIGHT,INNER,OUTER)
 • Transactions
 • Όψεις – Views
 • Παραδείγματα Όψεων
 • Γενικά παραδείγματα στη ΜySQL

HTML - HTML5 (6 ώρες)

 • Ξεκινώντας με την HTML
 • Ετικέτες (Tags)
 • Τίτλοι Σελίδας (Page Titles)
 • Παράγραφοι (Paragraphs)
 • Κεφαλίδες (Headings)
 • Λίστες (Lists)
 • Σύνδεσμοι (Links)
 • Εικόνες (Images)
 • Πίνακες (Tables)
 • Φόρμες (Forms)
 • Span και Div
 • Meta Tags
 • Σχόλια (Comments)
 • Ειδικοί Χαρακτήρες (HTML Character Entities)
 • Επιπλέον Tags
 • HTML5
 • Ετικέτα (video)
 • Ετικέτα (audio)
 • Ετικέτα (header)
 • Ετικέτα (main)
 • Ετικέτα (footer)
 • Ετικέτα (article)
 • Ετικέτα (aside)

CSS - CSS3 (6 ώρες)

 • Εφαρμόζοντας CSS
 • Επιλογείς, Ιδιότητες και Τιμές (Selectors, Properties and Values)
 • Επιλογείς κλάσεων και ID (Class and ID Selectors)
 • External style sheet - Internal style sheet - Inline style
 • Χρώματα
 • Κείμενο
 • Περιθώρια και Συμπλήρωση (Margins and Padding)
 • Όρια (Borders)
 • Συνδυασμοί (Combinators)
 • Ψευδό-κλάσεις (Pseudo Classes)
 • Ψευδό-στοιχεία (Pseudo Elements
 • Φόντο (Background)
 • Εμφάνιση Στοιχείων (The Display Property)
 • Πίνακες CSS (CSS Tables)
 • Εμφάνιση Σελίδας (Page Layouts)
 • Κανόνες CSS (Rules)
 • Διαστάσεις (Dimensions)
 • Εικόνες και CSS(Images in CSS)
 • CSS3
 • Gradients
 • Σκιές (Shadow Effects)
 • Transition
 • Media Queries

BOOTSTRAP (3 ώρες)

 • Εισαγωγή στο BOOTSTRAP
 • Responsive Web Design
 • Grid System
 • Tables
 • Images
 • Buttons
 • Jumbotron
 • Wells
 • Forms
 • Inputs
 • Glyphicons
 • Bootstrap Templates

JAVASCRIPT (6 ώρες)

 • Εισαγωγή στην JAVASCRIPT
 • Μεταβλητές
 • Συναρτήσεις
 • Events
 • Δυνατότητες Εμφάνισης
 • Objects
 • Html Dom Elements
 • Html Dom CSS
 • Javascript BOM

JQUERY-UI (3 ώρες)

 • Εισαγωγή στο JQUERY-UI
 • Selectors
 • Events
 • Effects
 • jQuery - Get Content and Attributes
 • jQuery - Set Content and Attributes
 • Add Elements
 • Remove Elements
 • Get and Set CSS Classes
 • JQUERY UI
 • Draggable
 • Droppable
 • Resizable
 • Accordion
 • Autocomplete
 • Datepicker
 • Tabs

XML, JSON (3 ώρες)

 • Εισαγωγή
 • Δημιουργία εγγράφων XML και JSON
 • Χρήση XML και JSON

AJAX (3 ώρες)

 • Τεχνική AJAX
 • Συγχρονισμένη και Ασύγχρονη AJAX
 • GET και POST
 • Εμφάνιση περιεχομένου από .txt αρχείο με χρήση AJAX
 • Επιστροφή δεδομένων από MySQL

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Εργασίες Μαθητών

photoshop

Επιλεγμένες εργασίες από τους μαθητές μας.

Πληρωμή Διδάκτρων - Εγγραφή Online

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Τελευταία Νέα

Γιατί να επιλέξω το ΚΔΒΜ της Hellas Network

 • •              Η Hellas Network είναι Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ από το Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ και αποτελεί Επίσημη Εκπαιδευτική Δομή (Ιδιωτική)
 • •              Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποκτάτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από ένα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, όχι απλά μία παρακολούθηση ενός σεμιναρίου
 • •              Αποκτάτε Αποδεδειγμένη σχέση με το γνωστικό αντικείμενο
 • •              Έχετε εξασφάλιση Εργασιακών δικαιωμάτων, ως Πιστοποιημένος επαγγελματίας του χώρου & όχι μόνο ως εμπειρικός γνώστης του αντικειμένου
 • •              Ενισχύετε σημαντικά το Βιογραφικό σας
 • •              Εξασφαλίζετε τους Εργοδότες για την πραγματική & βαθιά γνώση του αντικειμένου
 • •              Αναπτύσσετε τις Επαγγελματικές σας Δεξιότητες στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης - Skilling (Ανάπτυξη Δεξιοτήτων), Upskilling (Αναβάθμιση Δεξιοτήτων), Reskilling (Επανεκπαίδευση Δεξιοτήτων)
 • •              Η Hellas Network έχει Εμπειρία 30 χρόνων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων & Επαγγελματιών
 • •              Οι Εισηγητές είναι Πιστοποιημένοι, Ανώτατης Εκπαίδευσης & κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων
 • •              Το Test Αξιολόγησης Γνώσεων οδηγεί στην εξασφάλισή σας ότι γνωρίζετε σε βάθος την απαιτούμενη εκπαιδευτική ύλη, αλλά και την “Τεχνική γνώση” του αντικειμένου εργασίας
 • •              Τα μαθήματα καταγράφονται, ώστε να μην χάνετε ούτε λεπτό των μαθημάτων, από τυχόν απουσίες
 • •              Η Εκπαίδευση είναι “Ζωντανή”, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη διάδραση, αλληλεπίδραση στη σχέση με τον Εισηγητή σας, αλλά και η επίλυση αποριών που μπορεί να προκύψουν κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία
 • •              45λεπτα Διδακτικής – Ακαδημαϊκής ώρας
 • •              Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Επανεκπαίδευσης για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
 • •              Αναλυτικές Σημειώσεις ανά μάθημα
 • •              Oi Εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την Υποδοχή ΑΜΕΑ
 • •              Πλησίον στάσης Metro: Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία Αθηνών
 • •              Μοριοδότηση: σε προκηρύξεις που μοριοδοτούν τέτοιου τύπου βεβαιώσεις (από Πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης – Ν.4763/2020)

Η εταιρεία μας

company

Ενάρξεις Τμημάτων

eksetaseis

Το Blog μας

arthra

E-Learning

elearning