hellaslogo final  

Μεγάλη προσφορά! Έκπτωση 20% στα αναγραφόμενα δίδακτρα, για τα θερινά τμήματα!

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποτελεί έναν νευραλγικό χώρο που έχει ως ρόλο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με οξέα και επείγοντα προβλήματα. Η βέλτιστη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ενός Τ.Ε.Π. συνεισφέρει στην αποτελεσματική λειτουργία του και ταυτόχρονα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.

Σκοπός του προγράμματος "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τη διοίκηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), καθώς και με τη διαγνωστική προσπέλαση του κάθε περιστατικού μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων πρωτοκόλλων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά σχετικά με την οργάνωση και τα πρωτόκολλα λειτουργίας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τη διαλογή (Triage) των ασθενών και την παραπομπή τους για διαγνωστικό απεικονιστικό έλεγχο. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων κλινικών θεμάτων (case studies) θα εξοικειωθούν με ορθές πρακτικές στην επείγουσα ακτινολογία, οι οποίες μεγιστοποιούν την πιθανότητα ευνοϊκής έκβασης της υγείας του εκάστοτε ασθενούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες Υγείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), αποφοίτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στον τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Διάρκεια: 50 ώρες
Κόστος: €595

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο & Κυριακή: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
  • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (50 ώρες):

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

• Επείγον-Έκτακτο Περιστατικό, Ορισμοί
• Χωροταξία και Εξοπλισμός
• Στελέχωση, Διεπιστημονική Ομάδα, Οργανόγραμμα
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Πρωτόκολλα Λειτουργίας
• Αξιολόγηση Λειτουργίας, Πρότυπα Αξιολόγησης
• Κλινική Απόφαση, Υποστήριξη και Παραπομπή σε Εξετάσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

• Η Διαμόρφωση της Κουλτούρας των Οργανισμών -Εργασιακές Αξίες
• Η Δυναμική των Ομάδων και η Σχέση Ισχύος και Ευθύνης
• Ηγεσία, Ανεπαρκής Ηγεσία και Παθολογία στους Οργανισμούς
• Mobbing στο Χώρο Εργασίας

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

• Δείκτες Ποιότητας
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Ικανοποίηση Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
• Κλίμακες Αξιολόγησης Διαλογής

Οικονομική Αξιολόγηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

• Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας
• Θεωρία Ζήτησης - Προσφοράς
• Δαπάνες Υγείας
• Αξιολόγηση της Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Τηλεϊατρική – Τηλεακτινολογία

• Πληροφοριακά Συστήματα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο
• Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ασθενή
• Τηλεϊατρική -Τηλεακτινολογία
• Artificial Intelligence (AI) σε Απεικονιστικές Μεθόδους
• Διαλειτουργικότητα

Ασφάλεια Εργαζομένων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

• Προσδιορισμός Παραγόντων Επικινδυνότητας- Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου
• Νομοθετικό Πλαίσιο - Βιοηθική και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Στρατηγικές για τη Διασφάλιση και Προαγωγή Επαγγελματικής Υγείας

Διαγνωστικός Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

• Ακτινογραφικό Μηχάνημα. Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα (C-arm)
• Αξονικός Τομογράφος (Computed Tomography). Μαγνητικός Τομογράφος (MRI)
• Echo Ultrasound
• Στεφανιογράφος – Αγγειογράφος

Επιλεγμένα Κλινικά Θέματα

• Ακτινογραφία Θώρακος
• Ακτινογραφία Πυέλου
• Αξονική Εγκεφάλου
• Μαγνητική Τομογραφία Ήπατος - MRCP
• Υπερηχοτομογραφία Κοιλίας
• FAST ECHO ULTRASOUND

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Τελευταία Νέα

Η εταιρεία μας

company

Ενάρξεις Τμημάτων

eksetaseis

Το Blog μας

arthra

E-Learning

elearning