hellaslogo final  

Τα Σεμινάρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελούν ένα πρόγραμμα εισαγωγής στον κόσμο της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει το στέλεχος επιχειρήσεων με όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία του.
Tο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων από όλο το φάσμα της διοίκησης (μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, λογιστική/χρηματοοικονομικά κ.α.) ώστε ο σπουδαστής να αναπτύξει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Τα πλεονεκτήματα παρακολούθησης του προγράμματος πηγάζουν από την ολοκληρωμένη προσέγγιση της διοίκησης επιχειρήσεων που σπάνια μπορεί να καλυφθεί από τις απαιτήσεις/ δυνατότητες κάποιου που εργάζεται σε μία συγκεκριμένη θέση.

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων καθώς και μία ολιστική προσέγγιση του χώρου των επιχειρήσεων.

Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στις οποίες εργάζονται ή θα εργαστούν οι σπουδαστές είναι ποικίλα. Το κυριότερο, είναι η ταχύρρυθμη εκμάθηση του συνόλου των επιχειρησιακών διεργασιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του βαθμού επικοινωνίας μεταξύ στελεχών διαφορετικών ειδικεύσεων και τμημάτων.

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

• Να κατανοεί – εμβαθύνει στην έννοια και το περιεχόμενο των όρων "επιχειρηματικότητα", "δημιουργική σκέψη" και "καινοτομία"
• Να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία και τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
• Να γνωρίζει την έννοια και το περιεχόμενο του Marketing, τους στόχους, τις τακτικές και τις στρατηγικές του
• Να μπορεί να δημιουργήσει ένα σχέδιο Marketing για την επιχείρησή του
• Να είναι σε θέση να αξιολογεί και να επιλέγει την κατάλληλη νομική μορφή για την επιχείρησή του και να γνωρίζει τις νομικές, διαχειριστικές και φορολογικές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη επιλογή.
• Να καταρτίζει ένα πλήρες και περιεκτικό επιχειρηματικό σχέδιο και να αξιολογεί τις πιθανές χρηματοδοτικές πηγές
• Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης καθώς και τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
• Να κατανοεί τη σημασία και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τιμολόγηση, η κοστολόγηση, η διαχείριση των αποθεμάτων και η σύνταξη των προϋπολογισμών
• Να αναλύει, να αξιολογεί και να επιλέγει τρόπους για δραστικό περιορισμό λειτουργικών δαπανών, δημιουργικά και όχι καταστροφικά
• Να υπολογίζει με απλό τρόπο το νεκρό σημείο λειτουργίας της επιχείρησης
• Να γνωρίζει τον τρόπο υπολογισμού και να κατανοεί τη σημασία και την έννοια των δεικτών κερδοφορίας, ρευστότητας και αποδοτικότητας για την επιχείρηση
• Αντιλαμβάνεται στην πλήρη της έκταση τη δομή και τη λειτουργία μίας επιχείρησης και ενός οργανισμού μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
• Να γνωρίζει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρικών δομών και λειτουργιών.
• Να αντιλαμβάνεται όλη τη βασική λειτουργία των τμημάτων:
o α. Διοίκησης και στρατηγικής
o β. Μάρκετινγκ και πωλήσεων
o γ. Παραγωγή / Διαδικασία Προμηθειών
o δ. Λογιστηρίου
• Να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και τι προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά μια επιχείρηση.
• Να διεκπεραιώνει καθήκοντα διοίκησης.
• Να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις που εμφανίζονται στη σταδιοδρομία του.
• Να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους και συνεργάτες.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

• Σε εργαζόμενους ή εν δυνάμει εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να εκσυγχρονίσουν, να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους
• Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
• Στελέχη επιχειρήσεων
• Ελεύθερους επαγγελματίες
• Στελέχη τραπεζών, υπαλλήλους ή υποψήφιους υπαλλήλους τραπεζών
• Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
• Απόφοιτους Λυκείων
• Οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να εξοικειωθεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:

Η παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος ενισχύει την εργασιακή αντίληψη του εκπαιδευόμενου διευκολύνοντας την ανεύρεση μιας νέας θέσης εργασίας, τη συντήρηση μιας ήδη υπάρχουσας ή την ανέλιξη σε θέσεις που σχετίζονται με επίπεδα διαχείρισης.

Διάρκεια: 50 ώρες
Κόστος: € 595

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Εγγραφή στο Σεμινάριο

Κάντε γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σας με μία προπληρωμή 150 Ευρώ:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Η εταιρεία μας

company

Ενάρξεις Τμημάτων

eksetaseis

Το Blog μας

arthra

E-Learning

elearning