hellaslogo final  

Μεγάλη προσφορά! Έκπτωση 20% στα αναγραφόμενα δίδακτρα, για τα θερινά τμήματα!

Σεμινάρια Total Quality Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση πάνω στις βασικές αρχές και λειτουργίες της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας καθώς και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων για τους οποίους η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο.

Σεμινάριο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας

Παράλληλα, αναλύεται η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών- προϊόντων μιας επιχείρησης ή οργανισμού, τη μείωση των απωλειών και των προβλημάτων και την επιδίωξη της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη μέσα από την εφαρμογή του. Τέλος, μελετώνται τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες για την βελτίωση της ποιότητας με την βοήθεια ασκήσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές, Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές, Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό, Υπεύθυνους Παραγωγής, Διευθυντικά Στελέχη αλλά και σε Επαγγελματίες που θέλουν να δώσουν άλλη δυναμική στις γνώσεις τους και στον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ανέργους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

hellas network total quality management inside

Μετά το σεμινάριο

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται:
• Η κατανόηση των γενικών αρχών που στηρίζονται τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015), καθώς και η σχέση αυτών με την φιλοσοφία της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
• Η γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την πιστοποίηση σε σχέση με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου προτύπου
• Η συμβολή με την χρήση των εργαλείων για την βελτίωση της ποιότητας ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη και η διόρθωση των λαθών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους/κόστους παραγωγής μιας επιχείρησης.
• Η διεργασιοκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διοίκησης.

Διάρκεια: 30 ώρες
Κόστος: € 495

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Εκπαιδευτική Ύλη (Σεμινάριο Ολικής Ποιότητας 30 ωρών):

Διδακτικές ενότητες

1η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ορισμός και εξέλιξη της ποιότητας
Είδη της ποιότητας
Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας- ορισμοί, φιλοσοφία και αρχές

2η ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Edward Deming - τα 14 σημεία και ο κύκλος PDCA
Joseph Juran - η τριλογία
Genichi Taguchi – οι αντιλήψεις
Phillip Crosby – τα 4 απόλυτα (βασικά στοιχεία βελτίωσης)
David Garvin – οι 8 διαστάσεις

3η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 9000
Σχεδιασμός και κόστος ποιότητας
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τα οφέλη από την εφαρμογή του
Γνωριμία με το πρότυπο ISO 9001:2015
Σκοπός και πλεονεκτήματα προτύπου
Σύντομη παρουσίαση των παραγράφων του προτύπου

4η ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ I
Γνωριμία με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μη αριθμητικά δεδομένα
Έντυπα συλλογής δεδομένων
Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
Διάγραμμα συνάφειας (Affinity diagram)
Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος (Cause and effect diagram –Fishbone)
Δεντροδιάγραμμα (Tree diagram)
Διάγραμμα Ροής (Flow chart)
Σύγκριση επιδόσεων (Benchmarking)

5η ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IΙ
Γνωριμία με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αριθμητικά δεδομένα
Διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές (variables) και χαρακτηριστικά (attributes)
Ιστόγραμμα (Histogram)
Ανάλυση Pareto
Διάγραμμα Διασκόρπισης (Scatter plot)

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληρωμή Διδάκτρων - Εγγραφή Online

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Γιατί να επιλέξω το ΚΔΒΜ της Hellas Network

 • •              Η Hellas Network είναι Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ από το Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ και αποτελεί Επίσημη Εκπαιδευτική Δομή (Ιδιωτική)
 • •              Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποκτάτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από ένα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, όχι απλά μία παρακολούθηση ενός σεμιναρίου
 • •              Αποκτάτε Αποδεδειγμένη σχέση με το γνωστικό αντικείμενο
 • •              Έχετε εξασφάλιση Εργασιακών δικαιωμάτων, ως Πιστοποιημένος επαγγελματίας του χώρου & όχι μόνο ως εμπειρικός γνώστης του αντικειμένου
 • •              Ενισχύετε σημαντικά το Βιογραφικό σας
 • •              Εξασφαλίζετε τους Εργοδότες για την πραγματική & βαθιά γνώση του αντικειμένου
 • •              Αναπτύσσετε τις Επαγγελματικές σας Δεξιότητες στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης - Skilling (Ανάπτυξη Δεξιοτήτων), Upskilling (Αναβάθμιση Δεξιοτήτων), Reskilling (Επανεκπαίδευση Δεξιοτήτων)
 • •              Η Hellas Network έχει Εμπειρία 30 χρόνων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων & Επαγγελματιών
 • •              Οι Εισηγητές είναι Πιστοποιημένοι, Ανώτατης Εκπαίδευσης & κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων
 • •              Το Test Αξιολόγησης Γνώσεων οδηγεί στην εξασφάλισή σας ότι γνωρίζετε σε βάθος την απαιτούμενη εκπαιδευτική ύλη, αλλά και την “Τεχνική γνώση” του αντικειμένου εργασίας
 • •              Τα μαθήματα καταγράφονται, ώστε να μην χάνετε ούτε λεπτό των μαθημάτων, από τυχόν απουσίες
 • •              Η Εκπαίδευση είναι “Ζωντανή”, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη διάδραση, αλληλεπίδραση στη σχέση με τον Εισηγητή σας, αλλά και η επίλυση αποριών που μπορεί να προκύψουν κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία
 • •              45λεπτα Διδακτικής – Ακαδημαϊκής ώρας
 • •              Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Επανεκπαίδευσης για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
 • •              Αναλυτικές Σημειώσεις ανά μάθημα
 • •              Oi Εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την Υποδοχή ΑΜΕΑ
 • •              Πλησίον στάσης Metro: Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία Αθηνών
 • •              Μοριοδότηση: σε προκηρύξεις που μοριοδοτούν τέτοιου τύπου βεβαιώσεις (από Πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης – Ν.4763/2020)

Η εταιρεία μας

company

Ενάρξεις Τμημάτων

eksetaseis

Το Blog μας

arthra

E-Learning

elearning