hellaslogo final  

Μεγάλη προσφορά! Έκπτωση 20% στα αναγραφόμενα δίδακτρα, για τα θερινά τμήματα!

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Περιλαμβάνει: Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσία - Εργατικά, Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων με τις δημοφιλέστερες εφαρμογές Epsilon Net & Softone.

Σεμινάριο Προετοιμασίας Εργασίας για Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Εταιρειών

Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτκό πρόγραμμα, είναι το πληρέστερο το οποίο παρέχει η Hellas Network στον τομέα της λογιστικής! Συνδυάζοντας τη θεωρία της λογιστικής με την μηχανογράφηση, δηλαδή γνωρίζοντας όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός σύγχρονου λογιστηρίου εταιρείας ή λογιστικού γραφείου και την άριστη γνώση των δημοφιλέστερων εφαρμογών λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, οι χρήστες είναι έτοιμοι να εργαστούν σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και απαιτητικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την πλήρη γνώση τήρησης απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων, της εμπορικής διαχείρισης (τιμολόγηση, καταχώρηση και διαχείριση παραστατικών, πελατών - προμηθευτών, την τήρηση & οργάνωση αποθήκης), της μισθοδοσίας & των εργατικών. Η εκπαιδευτική ύλη είναι πλήρως επικαιροποιημένη με τις πρόσφατες νομοθεσίες και προσφέρει στον καταρτιζόμενο γνώση για όλες τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Δικαίως λοιπόν θεωρείται ως το ιδανικό σεμινάριο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας!

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι  είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντάς τον έτοιμο να εργαστεί σε πλήρως μηχανογραφημένα λογιστήρια.  

Διάρκεια: 80 ώρες
Κόστος: € 595

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

hellas network seminaria mhxanografimeni logistiki

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

•    Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
•    Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Extra Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση, Hyper Μισθοδοσία Epsilonnet & Softone ERP (80 ώρες):

Μηχανογραφημένη Λογιστική (Εμπορική Διαχείριση, Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία – Μισθοδοσία)

Α) Εμπορική Διαχείριση με τη χρήση Business Plus Epsilonnet & Softone ERP

•    Διαχείριση Αποθήκης
•    Διαχείριση Πελατών
•    Διαχείριση Προμηθευτών
•    Διαχείριση Αξιογράφων
•    Διαχείριση Παραστατικών (Πωλήσεων-Αγορών)
•    Πλήρης κύκλων εργασιών Εμπορικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον.

Β) Λογιστική – Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων με τη χρήση Extra Λογιστική Epsilonnet & Softone ERP
•    Εισαγωγή 
•    Ανάλυση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
•    Έναρξης Νέας Χρήσης
•    Απογραφή
•    Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων
•    Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας- (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων - Έλεγχος Ημερολογίων - Ισοζύγια - Καθολικά λογαριασμών, Πάγια)

Γ) Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων - Έσοδα / Έξοδα με τη χρήση Softone ERP
•    Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων
•    Καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων

Δ) Μισθοδοσία με τη χρήση Hyper της Epsilonnet

Ενότητα 1η:

    Νομοθετικό Πλαίσιο   
    Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
    Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
    Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
    Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
    Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
    Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
    Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
    Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
    Ωράρια εργασίας - μεταβολές
    Νέος Εργατικός Νόμος

Ενότητα 2η:

    Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα    Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
    Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
    Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
    Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
    Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
    Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
    Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
    Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις

Ενότητα 3η:

    Επίκαιρα Θέματα    Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
    Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
    Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
    Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
    Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες - ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληρωμή Διδάκτρων - Εγγραφή Online

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Τελευταία Νέα

Γιατί να επιλέξω το ΚΔΒΜ της Hellas Network

 • •              Η Hellas Network είναι Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ από το Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ και αποτελεί Επίσημη Εκπαιδευτική Δομή (Ιδιωτική)
 • •              Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποκτάτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από ένα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, όχι απλά μία παρακολούθηση ενός σεμιναρίου
 • •              Αποκτάτε Αποδεδειγμένη σχέση με το γνωστικό αντικείμενο
 • •              Έχετε εξασφάλιση Εργασιακών δικαιωμάτων, ως Πιστοποιημένος επαγγελματίας του χώρου & όχι μόνο ως εμπειρικός γνώστης του αντικειμένου
 • •              Ενισχύετε σημαντικά το Βιογραφικό σας
 • •              Εξασφαλίζετε τους Εργοδότες για την πραγματική & βαθιά γνώση του αντικειμένου
 • •              Αναπτύσσετε τις Επαγγελματικές σας Δεξιότητες στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης - Skilling (Ανάπτυξη Δεξιοτήτων), Upskilling (Αναβάθμιση Δεξιοτήτων), Reskilling (Επανεκπαίδευση Δεξιοτήτων)
 • •              Η Hellas Network έχει Εμπειρία 30 χρόνων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων & Επαγγελματιών
 • •              Οι Εισηγητές είναι Πιστοποιημένοι, Ανώτατης Εκπαίδευσης & κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων
 • •              Το Test Αξιολόγησης Γνώσεων οδηγεί στην εξασφάλισή σας ότι γνωρίζετε σε βάθος την απαιτούμενη εκπαιδευτική ύλη, αλλά και την “Τεχνική γνώση” του αντικειμένου εργασίας
 • •              Τα μαθήματα καταγράφονται, ώστε να μην χάνετε ούτε λεπτό των μαθημάτων, από τυχόν απουσίες
 • •              Η Εκπαίδευση είναι “Ζωντανή”, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη διάδραση, αλληλεπίδραση στη σχέση με τον Εισηγητή σας, αλλά και η επίλυση αποριών που μπορεί να προκύψουν κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία
 • •              45λεπτα Διδακτικής – Ακαδημαϊκής ώρας
 • •              Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Επανεκπαίδευσης για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
 • •              Αναλυτικές Σημειώσεις ανά μάθημα
 • •              Oi Εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την Υποδοχή ΑΜΕΑ
 • •              Πλησίον στάσης Metro: Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία Αθηνών
 • •              Μοριοδότηση: σε προκηρύξεις που μοριοδοτούν τέτοιου τύπου βεβαιώσεις (από Πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης – Ν.4763/2020)

Η εταιρεία μας

company

Ενάρξεις Τμημάτων

eksetaseis

Το Blog μας

arthra

E-Learning

elearning